top of page

各位瀚品的好朋友,大家新年好~
在新的一年希望大家都能夠事事順心❤️❤️~

說到事事順心~不知道大家相不相信命運呢?
對於小編來說還蠻相信命運這件事情
(P.S.希望今年有更大包的年終🤣🤣)

在新年第一次的例會,我們邀請到一位很特別的講師,

他是一位紫微諮詢師,

同時他也是知名科技紫微網諮詢師唷!😯😯

看到這裡,大家是不是跟我一樣很好奇呢?
歡迎大家 3/3(六) 下午14:00

一起到11oz coffee聆聽葉正造老師跟我們分享
命運這件事,真的是否是天注定吧!

 

-------------------------------------------------------------------------
 

活動時間:2018年3月3日 (星期六) 14:00-16:30
活動地點:11oz coffee

(台北市大安區敦化南路二段63巷5號)


報名連結:https://goo.gl/forms/YM7syqAmPuFQ3Ess1

bottom of page